25 maja obyły się ćwiczenia dotyczące pożarów obszarów leśnych.

Zgodnie z  przekazaną informacją na terenie Nadleśnictwa Brynek  w leśnictwie Strzybnica powstały dwa pożary lasu - jeden w drzewostanie starym, drugi w młodniku.

Ćwiczenia obserwowali i oceniali przedstawiciele  Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, rozjemcą był przedstawiciel  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

 Celem ćwiczeń było:

  • Sprawdzenie gotowości bojowej tarnogórskich strażaków zarówno z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach jak też  z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu.
  • Sprawdzenie sprawności alarmowania sił i środków,
  • Sprawdzenie realnych czasów dojazdu poszczególnych zastępów na miejsce  akcji.
  • Doskonalenie dysponowania sił i środków z terenu Powiatu i  województwa.
  • Sprawdzenie i doskonalenie łączności radiowej.
  • Sprawdzenie weryfikacja i doskonalenie procedur i schematów dowodzenia jak również rozwinięcia sił i środków w terenie.
  • Zapoznanie się z terenem leśnym Nadleśnictwa Brynek i możliwościami prowadzenia działań  gaśniczych  w przypadku pożaru lasu - możliwości dojazdu, jak i czerpania wody do gaszenia pożaru, jej dostarczania na miejsce działań gaśniczych.
  • Współpraca ze służbami leśnymi Nadleśnictwa Brynek oraz Policją.
  • Doskonalenie współpracy z mediami w warunkach długotrwałej akcji gaśniczej.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 10.29, zakończyły o 20.28.

W ramach ćwiczeń utworzono punkt przyjęcia sił i środków, dwa odcinki bojowe, dwa stanowiska czerpania wody, działaniami dowodzili kolejno dowódcy poszczególnych stopni w kolejności dojazdu na miejsce  pożaru, całością akcji po przybyciu na miejsce dowodził Komendant Powiatowy PSP w Tarnowskich Górach wspomagany przez powołany sztab akcji.

 W ćwiczeniach  udział brało 25 zastępów gaśniczych  straży pożarnej (7 z PSP oraz 18 z OSP) oraz zastępy ratownictwa technicznego, samochód łączności, samochód drabina, samochody operacyjne i wparcia kwatermistrzowskiego.

Wstępna analiza przebiegu ćwiczeń wykazała, że zostały  w sposób prawidłowy zrealizowane założenia ćwiczeń i działania gaśnicze.

Ćwiczenia zakończyły się tradycyjną grochówką zapewnioną przez Nadleśnictwo Brynek.

W załączeniu zdjęcia z ćwiczeń autorstwa Izabeli Tobór.

2018_05_24-028
2018_05_24-028
2018_05_24-001
2018_05_24-001
2018_05_24-003
2018_05_24-003
2018_05_24-009
2018_05_24-009
2018_05_24-022
2018_05_24-022
2018_05_24-010
2018_05_24-010
2018_05_24-011
2018_05_24-011
IMG-20180525-WA0006
IMG-20180525-WA0006
2018_05_24-012
2018_05_24-012
2018_05_24-016
2018_05_24-016
2018_05_24-018
2018_05_24-018
2018_05_24-020
2018_05_24-020
2018_05_24-023
2018_05_24-023
2018_05_24-026
2018_05_24-026
2018_05_24-027
2018_05_24-027