29 stycznia 2019 r. w jednostce OSP w Pyrzowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  st.bryg. Jacka Kleszczewskiego z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tarnogórskiego. W spotkaniu udział wzięli również: Pani Barbara Dziuk Poseł na Sejm RP, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz Lasów Państwowych.

W trakcie spotkania zaprezentowano przybyłym licznie gościom informację o stanie bezpieczeństwa powiatu tarnogórskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 r. Omówione zostały również sposoby dotacji umożliwiające pozyskanie sprzętu oraz pojazdów ratowiczno - gaśniczych w bieżącym roku. Spotkanie było również okazją do złożenia podziękowań osobom i instytucjom wspierającym straż pożarną oraz  wymianą opinii i poglądów na temat kierunków działalności jednostek ochrony przeciwpożarowe na terenie naszego powiatu.
Pani Poseł Barbara Dziuk, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Jacek Kleszczewski oraz przedstawiciele lokalnych smorządów zadeklarowali kontynuację działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa, warunków pracy strażaków i wyposażenia jednostek w sprzęt pożarniczy.

004
004
008
008
010
010
012
012
018
018

fot. Piotr Zwarycz