22 lipca 2019 r. tarnogórscy strażacy wraz z policjantami odwiedzili obóz harcerski w Borowianach. Każda ze służb skontrolowała obozowisko pod kątem bezpieczeństwa przebywających tam osób. W trakcie spotkania przeprowadzona została pogadanka z młodzieżą dotycząca zasad bezpieczeństwa z uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego, zaprezentowano również sprzęt ratowniczo - gaśniczy JRG w Tarnowskich Górach.

Podczas spotkania  funkcjonariusze komendy:

  • przypomnieli podstawowe zasady dot. bezpieczeństwa pożarowego obowiązujące w obiektach budowlanych ośrodka i na terenie leśnym, w tym zasady używania ognia i rozpalania ognisk,
  • omówili zasady i sprawdzili możliwości alarmowania służb ratowniczych,
  • omówili zasady ewakuacji w przypadku pożaru jak również innego miejscowego zagrożenia np. związanego z nagłymi i gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi,
  • omówili zasady i możliwości łączności pomiędzy ośrodkiem a KP PSP w Tarnowskich Górach,
  • omówili zasady i możliwości wymiany istotnych informacji dot. bezpieczeństwa

Kończąc wizytę, w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”, zostały przedstawione podstawowe zasady dotyczące bezpiecznych zachowań w czasie wakacji.

IMG_20190722_121046_resized_20190723_115017617
IMG_20190722_121046_resized_20190723_115017617
IMG_20190722_121036_resized_20190723_121934269
IMG_20190722_121036_resized_20190723_121934269
IMG_20190722_122210_resized_20190723_115018087
IMG_20190722_122210_resized_20190723_115018087
IMG_20190722_122527_resized_20190723_115016351
IMG_20190722_122527_resized_20190723_115016351
IMG_20190722_120933_resized_20190723_121934703
IMG_20190722_120933_resized_20190723_121934703