Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

 

 

1) Słowo wstępne KG PSP.pdf

2) Tryb i zasady.pdf

3) Wniosek.pdf

4) Przykładowy wniosek.pdf