21 września 2019 roku, w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Pniowiec, odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego GLBM 1/5/125 Iveco Daily. Zakup samochodu został współfinansowany ze środków: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako dotacja zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG”– w kwocie 200 tys. zł, budżetu miasta Tarnowskie Góry  – w kwocie 85 tys. zł, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w kwocie 100 tys. zł, środków własnych OSP – w kwocie 12 290 zł. Łączny koszt pojazdu to 397 290 zł.

 W uroczystości udział wzięli:

  • Poseł na Sejm RP Pani Barbara Dziuk,
  • Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski,
  • Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach dh Jan Ozga  ,
  • Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach dh Andrzej Pilot,
  • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Franciszek Nowak,
  • Komendant Powiatowy PSP w Tarnowskich Górach bryg. Piotr Krężel.

Po dokonaniu symbolicznego poświęcenia samochodu pożarniczego przez ks. Norberta Biedacza, Śląski Komendant Wojewódzki nadbryg. Jacek Kleszczewski przekazał kluczyki w ręce Zastępcy Naczelnika OSP Pniowiec.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślali, że zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do jednostki to niewątpliwie efekt wspólnego wysiłku wielu instytucji i osób zaangażowanych we wzmacnianie bezpieczeństwa na terenie gminy, powiatu i całego województwa.

Dodatkową atrakcją dla wszystkich uczestników był pokaz samochodów pożarniczych oraz sprzętu z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tarnowskich Górach i Radzionkowie.

zdjęcie mł. asp. Anna Duchnowska_4
zdjęcie mł. asp. Anna Duchnowska_4
zdjęcie mł. asp. Anna Duchnowska_3
zdjęcie mł. asp. Anna Duchnowska_3
zdjęcie mł. asp. Anna Duchnowska_2
zdjęcie mł. asp. Anna Duchnowska_2
zdjęcie mł. asp. Anna Duchnowska_1
zdjęcie mł. asp. Anna Duchnowska_1