Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 13.11.2019 r. godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.17.2019

- zaproszenie do złożenia oferty

- formularz ofertowy

- wzór umowy

-------------------------------------------------------

- ogłoszenie o wyniku postępowania