Drukuj

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 22.11.2019 r. godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.18.2019

- zaproszenie do złożenia oferty

- opis przedmiotu zamówienia

- formularz ofertowy

- projekt umowy

- umowa powierzenia - załącznik do umowy

--------------------------------------------------------------

- ogłosznie o wyniku postępowania