Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 22.11.2019 r. godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.19.2019

- zaproszenie do złożenia oferty

- formularz ofertowy

-------------------------------------------------

- ogłoszenie o wyniku postępowania