Drukuj

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 30.12.2019 r. godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.26.2019

ZAŁĄCZNIKI:

- zaproszenie do złożenia oferty

- formularz ofertowy

-----------------------------------------------------

- ogloszenie o wyniku postępowania