Drukuj

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 17.04.2020 r. godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.2.2020

 ZAŁĄCZNIKI:

- zaproszenie do złożenia oferty

- opis przedmiotu zamówienia

- formularz ofertowy

- projekt umowy

-----------------------------------------------------------

- ogłoszenie o wyniku postępowania