Pomimo obecnej sytuacji epidemicznej strażacy z Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach wraz z policjantami wizytowali obozy harcerskie organizowane przez:
1/ ZHP - Komenda Hufca Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach. Obóz na terenie Ośrodka Harcerskiego „Borowiany” Potępa – Odmuchów.
2/ Skauci Europy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego I Hufiec Radomski, 5.Drużyna Radomska. Obóz na terenie Nadleśnictwa Brynek, Leśnictwa Potępa.
3/ Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ”ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego I Hufiec Śląski, I Drużyna Gliwicka św. Jerzego. Obóz na terenie Nadleśnictwa Brynek, Leśnictwa Księży Las.

Aby zapewnić optymalne warunki bezpieczeństwa strażacy dokonali przeglądu obozowiska, sprawdzili warunki ewakuacji, a także przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

Podczas spotkania funkcjonariusze komendy przypomnieli i omówili:
• podstawowe zasady dot. bezpieczeństwa pożarowego obowiązujące w obiektach budowlanych ośrodka i na terenie leśnym, w tym zasady używania ognia i rozpalania ognisk,
• zasady i możliwości alarmowania służb ratowniczych,
• zasady użycia gaśnic,
• zasady ewakuacji w przypadku pożaru jak również innego miejscowego zagrożenia np. związanego z nagłymi i gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi,
• zasady i możliwości łączności pomiędzy obozowiskiem, a KP PSP w Tarnowskich Górach,
• zasady i możliwości wymiany istotnych informacji dot. bezpieczeństwa.

W trakcie spotkania z dziećmi i młodzieżą odbył się również pokaz sprzętu pożarniczego.

PHOTO-2020-08-10-10-19-24
PHOTO-2020-08-10-10-19-24
PHOTO-2020-08-10-10-19-215
PHOTO-2020-08-10-10-19-215
PHOTO-2020-08-10-10-19-241
PHOTO-2020-08-10-10-19-241
PHOTO-2020-08-10-10-19-242
PHOTO-2020-08-10-10-19-242
PHOTO-2020-08-10-10-19-271
PHOTO-2020-08-10-10-19-271