Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach

ul. Górnicza 36

42-600 Tarnowskie Góry

tel: 478 518 600

fax: 327 390 539

NIP 645-21-60-283

Ponadto informujemy, że do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną

służy specjalna usługa zamieszczona na platformie ePUAP zarządzana

przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Powiatowej PSP

w Tarnowskich Górach na platformie ePUAP: /KPPSPTG/SkrytkaESP