Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

st. bryg. mgr Adam Lachowicz


tel. 32 381 25 00

Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje podporządkowane sobie komórki organizacyjne:

1) Sekcję Kontrolno-Rozpoznawczą PZ,
2) Wydział Operacyjno-Szkoleniowy PR,
3) Sekcję Kwatermistrzowsko-Techniczną PT,
oraz pełni funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
realizując zadania dla tzw. pionu ochrony, określone w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz.1631).