ul. Górnicza 36
42-600 Tarnowskie Góry

tel. (32) 3812500


Dowódca JRG
mł. bryg. mgr inż. Dariusz Derejczyk


Zastępca Dowódcy JRG

mł. bryg. mgr inż. Daniel Kozioł


Stan etatowy JRG w Tarnowskich Górach
68 funkcjonariuszy;
- zmiana 1 - 22 strażaków
- zmiana 2 - 22 strażaków
- zmiana 3 - 22 strażaków