Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP Radzionków


ul. Danielecka 2;  41-922 Radzionków

tel. 32 7390548


Dowódca JRG

bryg. mgr inż. Piotr Gwóźdź


Zastępca Dowódcy JRG

mł. bryg. mgr inż. Radosław Chojnacki  

 

Stan etatowy JRG w Radzionkowie
41 funkcjonariuszy;
- zmiana 1 - 13 strażaków
- zmiana 2 - 13 strażaków
- zmiana 3 - 13 strażaków