Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 30.12.2019 r. godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.26.2019

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 22.11.2019 r. godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.20.2019

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 13.11.2019 r. godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.17.2019

Podkategorie