W roku 1997 powołano Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego na bazie JRG nr 4 Komendy Rejonowej PSP w Bytomiu. Radzionków do czasu reformy administracyjnej kraju w 1999r. był dzielnicą Bytomia, a jednostka w Radzionkowie jednostką bytomskiej Komendy. Tworzeniem i kształtowaniem grupy zajął się mł.bryg. Marian Mielniczuk będący wówczas Dowódcą JRG. Jeszcze przed formalnym powołaniem grupy wysłano na szkolenie w Warszawie 5-ciu ratowników (3 ratowników w kwietniu, a 2 ratowników w grudniu 1997r.). W międzyczasie kompletowano też odpowiedni sprzęt i adoptowano na potrzeby specjalistycznej grupy, samochód marki Magirus otrzymany z niemieckiej THW.

            SGRW została utworzona zgodnie z rozkazem nr 34/97 Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach z dnia 29 grudnia 1997r. a dowódcą grupy został asp. Robert Baryłko.

            W latach 1998/1999, kolejni ratownicy przeszli szkolenia na młodszego ratownika wysokościowego. Tym razem kursy odbywały się w Krakowie, gdzie przeszkolono w sumie 11 ratowników.

            W związku z reformą administracyjną kraju Radzionków uzyskał prawa miejskie i wszedł w granice administracyjne powiatu tarnogórskiego. Tym samym JRG w Radzionkowie 1 stycznia 1999r. przeszła pod Komendę Powiatową PSP w Tarnowskich Górach. W kwietniu 1999r. Komendantem Powiatowym PSP w Tarnowskich Górach został bryg. Marian Mielniczuk – dotychczasowy dowódca jednostki w Radzionkowie.

 W tym samym roku dowódcą  SGRW został asp. sztab. Stanisław Dragon, a miało to związek z przejściem asp. Roberta Baryłki do pracy w Śląskiej Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach.
Asp. Robert Baryłko pracując w wydziale operacyjnym zajął się nadzorem i koordynacją wszystkich grup specjalistycznych działających na terenie woj. śląskiego.

W listopadzie 1999r. skierowano na kurs II-go stopnia 3 ratowników, którzy ukończyli szkolenie śmigłowcowe w Krakowie i otrzymali tytuł ratowników wysokościowych.

Z początkiem 2000r. SGRW w Radzionkowie liczyła 11 młodszych ratowników wysokościowych, 3 ratowników wysokościowych oraz 2 strażaków po kursie bez uprawnień PSP, ponieważ przeszkoleni zostali poza strukturami PSP.

            Pod koniec 2000r. został zorganizowany przez KG PSP w Warszawie kurs II-go stopnia w Zakopanem. Prowadzony był przez instruktorów TOPR-u z wykorzystaniem śmigłowca Mi-2. Przeszkolonych zostało 8 ratowników, lecz z powodu względów proceduralnych nie uzyskali tytułu ratownika wysokościowego. Podobna sytuacja miała miejsce podczas kolejnego kursu śmigłowcowego zorganizowanego w TOPR w roku 2001 z wykorzystaniem śmigłowca Mi-8, gdzie uczestniczyło 2 ratowników z Radzionkowa. Dopiero kurs zorganizowany przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, który odbył się w Nowym Sączu przy udziale bryg. Mariana Sochackiego pozwolił na weryfikację uprawnień uzyskanych poza strukturami PSP. Ratownicy przez kilka dni prezentowali i doskonalili swoje umiejętności uczestnicząc w zajęciach z wykorzystaniem śmigłowca Sokół z Podkarpackiej Straży Granicznej. Szkolenie zakończone zostało egzaminem weryfikacyjnym i nadaniem stopnia ratownika wysokościowego wszystkim uczestniczącym.

            Od tego momentu SGRW w Radzionkowie rozpoczęła prężną współpracę z podmiotami, dzięki którym miała możliwość ćwiczenia i doskonalenia technik linowych na śmigłowcach. Ćwiczono na śmigłowcu z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach-Muchowcu. Śmigłowiec ten brał również czynny udział w akcji „ZNICZ”. Ratownicy wysokościowi wchodzili w skład zespołów Lotniczego Pogotowia pełniąc całodzienne dyżury na lotnisku i uczestnicząc w lotach patrolowych w czasie trwania tej akcji. Nawiązano też współpracę z Okręgową Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, dzięki czemu ratownicy SGRW mieli możliwość ćwiczenia na śmigłowcu stacjonującym w sezonie letnim w Nadleśnictwie Brynek.

            Na początku 2009 dowódcą SGRW w Radzionkowie zostaje asp. sztab Janusz Przybylski. W tym czasie do pracy w JRG Radzionków przychodzą nowi strażacy, którzy od razu przechodzą cykl szkoleń wysokościowych uzyskując tytuł młodszego ratownika wysokościowego. Jest to także czas, kiedy wymianie ulega wyposażenie ratowników. Wysłużony Magirus zostaje zastąpiony nowym samochodem ratownictwa wysokościowego i technicznego na podwoziu Renault Midlum.

                W roku 2012 na emeryturę odchodzi asp. sztab. Janusz Przybylski a jego obowiązki dowódcy SGRW przejmuje mł. bryg. Piotr Gwóźdź. Co roku poziom wiedzy i umiejętności podległych mu ratowników, których obecnie jest 26 wzrasta. Udział w obozach kondycyjno – szkoleniowych, kursach taternictwa jaskiniowego, szkoleniach dostępu linowego, kontrolerów SOI powoduje, że ratownicy podejmują coraz więcej skomplikowanych akcji, które są przeprowadzane szybko i profesjonalnie. W roku 2015 jednostka otrzymuje z projektu unijnego lekki samochód ratownictwa wysokościowego Ford Ranger.

                Rozwój specjalizacji jest możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu samych ratowników. Od 2017 roku grupa wzbogaca się o instruktora ratownictwa wysokościowego, którym zostaje mł. asp Michał Konarski.