GENERIC_21BW-2_05504.pdf

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: 18.07.2019 r. do godz. 12.00

Numer sprawy: PT.2370.5.2019

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 23.04.2019 r.
Numer sprawy: PT.2370.3.2019

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 03.04.2019 r.
Numer sprawy: PT.2370.1.2019

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 26.11.2018 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.32.2018

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 18.10.2018 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.23.2018

Podkategorie