Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 26.11.2018 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.32.2018

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 18.10.2018 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.23.2018

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 11.10.2018 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.20.2018

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 12.09.2018 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.17.2018