Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 05.09.2018 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.15.2018

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 04.09.2018 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.14.2018

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 27.08.2018 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.12.2018