Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 19.04.2018 r.
Numer sprawy: PT.2370.6.2018

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 16.03.2018 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.3.2018

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 08.02.2018 r.
Numer sprawy: PT.2370.2.2018