Data publikacji: 04-12-2017 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 08.12.2017 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.21.2017