W dniu 27 września 2019r. odbyły się ćwiczenia Kompanii Odwodowej nr 12 "Tarnowskie Góry" wchodzącej w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Ćwiczenia prowadzone były w formie warsztatów mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowego ratownictwa specjalistycznego (wodnego i chemiczno-ekologicznego), współdziałania pomiędzy plutonami prowadzącymi działania oraz użycia posiadanych zasobów ratowniczych, umiejętności dowodzenia i prowadzenia korespondencji radiowej oraz sprawdzenie procedury alarmowania oraz czasu dojazdu zastępów do miejsca koncentracji.

 

W ćwiczeniach uczestniczyły następujące jednostki:

 • KP PSP Tarnowskie Góry
 • JRG Tarnowskie Góry
 • JRG Radzionków
 • OSP Tąpkowice
 • OSP Niezdara
 • OSP Nakło Śląskie
 • OSP Tworóg
 • OSP Potępa
 • OSP Ożarowice
 • OSP Repty Śląskie
 • OSP Pniowiec
 • OSP Florian w Strzybnicy
 • OSP Zbrosławice
 • OSP Łubie
 • OSP Wieszowa
 • OSP Żyglinek
 • OSP Wojska
 • OSP Koty
 • OSP Kalety
 • OSP Boruszowice - Hanusek
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (1)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (1)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (2)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (2)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (3)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (3)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (4)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (4)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (5)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (5)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (6)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (6)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (7)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (7)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (8)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (8)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (9)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (9)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (10)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (10)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (11)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (11)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (12)
zdjęcia KP PSP Tarnowskie Góry_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12 (12)
zdjęcie OSP Koty_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12_1
zdjęcie OSP Koty_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12_1
zdjęcie OSP Koty_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12_2
zdjęcie OSP Koty_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12_2
zdjęcie OSP Koty_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12_3
zdjęcie OSP Koty_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12_3
zdjęcie OSP Tąpkowice_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12
zdjęcie OSP Tąpkowice_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12
zdjęcie OSP Tąpkowice_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12_2
zdjęcie OSP Tąpkowice_ćwiczenie Kompania Odwodowa nr 12_2

21 września 2019 roku, w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Pniowiec, odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego GLBM 1/5/125 Iveco Daily. Zakup samochodu został współfinansowany ze środków: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako dotacja zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG”– w kwocie 200 tys. zł, budżetu miasta Tarnowskie Góry  – w kwocie 85 tys. zł, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w kwocie 100 tys. zł, środków własnych OSP – w kwocie 12 290 zł. Łączny koszt pojazdu to 397 290 zł.

 W uroczystości udział wzięli:

 • Poseł na Sejm RP Pani Barbara Dziuk,
 • Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski,
 • Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach dh Jan Ozga  ,
 • Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach dh Andrzej Pilot,
 • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Franciszek Nowak,
 • Komendant Powiatowy PSP w Tarnowskich Górach bryg. Piotr Krężel.

Po dokonaniu symbolicznego poświęcenia samochodu pożarniczego przez ks. Norberta Biedacza, Śląski Komendant Wojewódzki nadbryg. Jacek Kleszczewski przekazał kluczyki w ręce Zastępcy Naczelnika OSP Pniowiec.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślali, że zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do jednostki to niewątpliwie efekt wspólnego wysiłku wielu instytucji i osób zaangażowanych we wzmacnianie bezpieczeństwa na terenie gminy, powiatu i całego województwa.

Dodatkową atrakcją dla wszystkich uczestników był pokaz samochodów pożarniczych oraz sprzętu z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tarnowskich Górach i Radzionkowie.

zdjęcie mł. asp. Anna Duchnowska_4
zdjęcie mł. asp. Anna Duchnowska_4
zdjęcie mł. asp. Anna Duchnowska_3
zdjęcie mł. asp. Anna Duchnowska_3
zdjęcie mł. asp. Anna Duchnowska_2
zdjęcie mł. asp. Anna Duchnowska_2
zdjęcie mł. asp. Anna Duchnowska_1
zdjęcie mł. asp. Anna Duchnowska_1

W dniu 27.08.2019r. odbyły się ćwiczenia sprawdzające założenia do planu ratowniczego powiatu pt: "Pożar w zwartej zabudowie". Scenariusz ćwiczeń przewidywał, że podczas prowadzonych prac remontowych na poddaszu budynku wielorodzinnego wskutek nieostrożności osób dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem doszło do zapalenia konstrukcji dachu.

Celem ćwiczeń było:

- sprawdzenie procedury alarmowania oraz czasu dojazdu służb ratowniczych na miejsce;

- doskonalenie współdziałania pomiędzy ratownikamia prowadzącymi działania oraz użycia posiadanych zasobów ratowniczych dla tego typu pożarów;

- doskonalenie współpracy z Zarządzaniem Kryzysowym Urzędu Miasta Tarmnowskie Góry.

W ćwiczeniach brali udział funkcjonariusze KP PSP w Tarnowskich Górach oraz jednostki OSP: Pniowiec, Tworóg, Nakło Śląskie, Niezdara.

 

zdjęcia archiwum Gwarka - ćwiczenia Krakowska (1)
zdjęcia archiwum Gwarka - ćwiczenia Krakowska (1)
zdjęcia archiwum Gwarka - ćwiczenia Krakowska (2)
zdjęcia archiwum Gwarka - ćwiczenia Krakowska (2)
zdjęcia archiwum Gwarka - ćwiczenia Krakowska (3)
zdjęcia archiwum Gwarka - ćwiczenia Krakowska (3)
zdjęcia archiwum Gwarka - ćwiczenia Krakowska (4)
zdjęcia archiwum Gwarka - ćwiczenia Krakowska (4)
zdjęcia archiwum Gwarka - ćwiczenia Krakowska (5)
zdjęcia archiwum Gwarka - ćwiczenia Krakowska (5)
zdjęcie KP PSP Tarnowskie Góry - ćwiczenia Krakowska
zdjęcie KP PSP Tarnowskie Góry - ćwiczenia Krakowska
zdjęcie KP PSP Tarnowskie Góry - ćwiczenia Krakowska_1
zdjęcie KP PSP Tarnowskie Góry - ćwiczenia Krakowska_1
zdjęcie KP PSP Tarnowskie Góry - ćwiczenia Krakowska_2
zdjęcie KP PSP Tarnowskie Góry - ćwiczenia Krakowska_2

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

Puchar Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego za zajęcie I miejsca w Tour de Pologne amatorów 2019 w kategorii mistrz polski straży pożarnej – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaprasza wszystkich strażaków do wzięcia udziału w wyścigu kolarskim 76. Tour de Pologne UCI World Tour, który odbędzie się 9 sierpnia 2019 w Bukowinie Tatrzańskiej.

REGULAMIN-Tour-de-Pologne-Amatorów-2019-1(3).pdf

AFISZ TDP AMATORÓW
AFISZ TDP AMATORÓW

22 lipca 2019 r. tarnogórscy strażacy wraz z policjantami odwiedzili obóz harcerski w Borowianach. Każda ze służb skontrolowała obozowisko pod kątem bezpieczeństwa przebywających tam osób. W trakcie spotkania przeprowadzona została pogadanka z młodzieżą dotycząca zasad bezpieczeństwa z uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego, zaprezentowano również sprzęt ratowniczo - gaśniczy JRG w Tarnowskich Górach.

Podczas spotkania  funkcjonariusze komendy:

 • przypomnieli podstawowe zasady dot. bezpieczeństwa pożarowego obowiązujące w obiektach budowlanych ośrodka i na terenie leśnym, w tym zasady używania ognia i rozpalania ognisk,
 • omówili zasady i sprawdzili możliwości alarmowania służb ratowniczych,
 • omówili zasady ewakuacji w przypadku pożaru jak również innego miejscowego zagrożenia np. związanego z nagłymi i gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi,
 • omówili zasady i możliwości łączności pomiędzy ośrodkiem a KP PSP w Tarnowskich Górach,
 • omówili zasady i możliwości wymiany istotnych informacji dot. bezpieczeństwa

Kończąc wizytę, w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”, zostały przedstawione podstawowe zasady dotyczące bezpiecznych zachowań w czasie wakacji.

IMG_20190722_121046_resized_20190723_115017617
IMG_20190722_121046_resized_20190723_115017617
IMG_20190722_121036_resized_20190723_121934269
IMG_20190722_121036_resized_20190723_121934269
IMG_20190722_122210_resized_20190723_115018087
IMG_20190722_122210_resized_20190723_115018087
IMG_20190722_122527_resized_20190723_115016351
IMG_20190722_122527_resized_20190723_115016351
IMG_20190722_120933_resized_20190723_121934703
IMG_20190722_120933_resized_20190723_121934703

29 stycznia 2019 r. w jednostce OSP w Pyrzowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  st.bryg. Jacka Kleszczewskiego z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tarnogórskiego. W spotkaniu udział wzięli również: Pani Barbara Dziuk Poseł na Sejm RP, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz Lasów Państwowych.

W trakcie spotkania zaprezentowano przybyłym licznie gościom informację o stanie bezpieczeństwa powiatu tarnogórskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 r. Omówione zostały również sposoby dotacji umożliwiające pozyskanie sprzętu oraz pojazdów ratowiczno - gaśniczych w bieżącym roku. Spotkanie było również okazją do złożenia podziękowań osobom i instytucjom wspierającym straż pożarną oraz  wymianą opinii i poglądów na temat kierunków działalności jednostek ochrony przeciwpożarowe na terenie naszego powiatu.
Pani Poseł Barbara Dziuk, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Jacek Kleszczewski oraz przedstawiciele lokalnych smorządów zadeklarowali kontynuację działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa, warunków pracy strażaków i wyposażenia jednostek w sprzęt pożarniczy.

004
004
008
008
010
010
012
012
018
018

fot. Piotr Zwarycz

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Źródło: MSWiA

17 października 2018 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Radzionkowie odbyło się spotkanie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  

st.bryg. Jacka Kleszczewskiego z kierownictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach oraz tarnogórskimi strażakami. W spotkaniu udział wzięli również: Pani Barbara Dziuk Poseł na Sejm RP i Pan Tomasz Bednarek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W trakcie spotkania zaprezentowano przybyłym licznie gościom Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie, w szczególności zrealizowaną przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej termomodernizację budynku. Pokazano również sprzęt jednostki i przybliżono gościom pracę strażaków.  

Spotkanie było również okazją do złożenia podziękowań osobom i instytucjom wspierającym straż pożarną, oraz do wymiany opinii i poglądów na temat dalszego rozwoju jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, omówienia potrzeb sprzętowych i socjalno-bytowych tarnogórskich strażaków, w tym budowy nowej siedziby Komendy wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Tarnowskich Górach przy ul. Małej.
Pani Poseł, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadeklarowali kontynuację działań mających na celu poprawę warunków służby strażaków i wyposażenia jednostek w sprzęt pożarniczy.

fot. Izabela Tobór

20181017-www.izabelamotylek.pl-003-2
20181017-www.izabelamotylek.pl-058
20181017-www.izabelamotylek.pl-076