Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratowniczej w Radzionkowie została powołana do życia rozkazem Komendanta Powiatowego w Tarnowskich Górach w styczniu 2013 roku. Na dowódcę grupy wyznaczony został st. kpt. Piotr Gwóźdź - d-ca JRG Radzionków a na jego zastępcę mł. kpt. Waldemar Panasiuk. W 2013 roku rozpoczyna się organizowanie grupy oraz intensywne szkolenie kandydatów do SGPR Radzionków. W latach 2013-2016 przeszkolonych zostało 24 strażaków na kursach obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych takich jak geofony, kamery wziernikowe oraz obsługi urządzeń GPS. Obecnie do transportu grupy używany jest średni samochód ratownictwa technicznego Renault Midlum, którego doposażono w kamerę wziernikową, teodolit służący do monitoringu stabilności uszkodzonych konstrukcji budowlanych oraz geofon SAVOX Delsar LD3-6.